Betingelser for leje af equitron-pro / equitron-pro mobile

Disse betingelser gælder hos PV Udstyr ApS, Vestergade 3, 6823 Ansager, CVR: 42216461, Tlf: 50915815. Aftalerne indgås på dansk. Du skal være fyldt 18, for at kunne leje produktet.

1. Lejeperioden

1.1 Der beregnes leje pr. påbegyndt uge. Det lejede materiale kan afhentes fra klokken 9.00 ved lejeperiodens start og afleveres ved endt uge leje senest klokken 21:00.

1.2 Bemærk hvis ikke det lejede tilbageleveres inden udløb af lejeperioden, pålægges der et gebyr 200,-/dag foruden en ny uges leje. Der gives ingen rabat ved senere afhentning. Afbrydes lejemålet inden lejeperioden udløber refunderes den forudbetalte leje ikke.

2. Afhentning/aflevering

2.1 Afhentning /aflevering skal ske efter nærmere aftale med PV Udstyr ApS / Equitron-pro  Danmark.

3. Pris & betaling

3.1 Alle priser er inkl. moms eksklusiv evt. levering og afhentning.

3.2 Betalingsfristen er netto kontant.

4. Udlejning til anden side

4.1 Er ejer ikke tilstede på aftalt sted, dato og aftalt tidspunkt, er udlejeren berettiget til, uden yderlige orientering af lejer, at udleje det pågældende materiale til anden side.

5. Forskriftmæssig anvendelse

5.1 Lejer er forpligtet til at sikre og bærer ansvaret for en forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede materiale.

6. Vedligeholdelse og ansvar for korrekt brug

6.1 Lejer har senest samtidig med modtagelse af det lejede materiale haft mulighed for og anledning til at få oplysninger om korrekt brug og vedligeholdelse af det lejede materiale fra udlejer, hvorfor lejer accepterer at skulle afholde enhver udgift til reparation eller om nødvendigt udskiftning af det lejede materiale, såfremt materiellet på grund af lejers forkerte brug eller mangelfulde vedligeholdelse får defekter.

7. Reklamation

7.1 Det lejede materiale udleveres i driftsklar og fuld funktionsdygtig stand.

7.2 Såfremt lejer mener, at der er fejl eller mangler ved det lejede materiel, er lejer forpligtet til at reklamere straks dvs. ved lejeperiodens begyndelse, idet senere reklamation eksempelvis ved aflevering af det lejede materiel ikke kan gøres gældende overfor udlejer.

8. Rengøring af det lejede materiale

8.1 Det lejede materiale skal afleveres til udlejer i rengjort stand.

9. Lejers risiko og ansvar

9.1 Lejer bærer risikoen for det lejede materiale i lejeperioden og er ansvarlig for enhver skade på det lejede materiale indtil dette er afleveret og igen er i udlejers varetægt.

9.2 Såfremt det lejede materiel ikke afleveres, afleveres defekt eller det lejede materiale bortkommer i lejeperioden, er dette alene lejers risiko og lejer er forpligtet til at erstatte tab herved.

10. Lejers evt. tab samt skade på tredjemand

10.1 Lejeren alene bærer risikoen for ethvert tab, der måtte være forårsaget af det lejede materiale, uanset om tabet måtte være påført lejer eller tredjemand, herunder erstatningskrav pga. mangler eller defekter ved det lejede materiale, driftstab eller indirekte tab.