Købs- og salgsaftale

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder hos PV Udstyr ApS, Vestergade 3, 6823 Ansager, CVR: 42216461, Tlf: 50915815. Aftalerne indgås på dansk. Du skal være fyldt 18, for at kunne købe produktet.

Fortrydelsesretten gælder kun for private forbrugere. Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

 

1. Beskrivelse af vare

1.1 Sælger skal levere følgende vare(r) til Køber:

Equitron-pro

Equitron-pro mobile

 

2. Pris

2.1 Køber skal betale til Sælger antal kr., beløbet omfatter pris inkl. moms og levering i Denmark.

2.2 Ovenstående beløb betales ved bankoverførsel når varer bestilles hos leverandører i Østrig
Har du spørgsmål vedrørende betaling, skal du kontakte den ansvarlige sælger. Beløbet skal forudbetales. Priserne er angivet i danske kroner. Oven i prisen tillægges prisen for fragt.

 

3. Levering

3.1 Levering af varerne til Køber skal ske senest inden den XX / XX – X.

3.2 For levering i Udlandet pålægges der et gebyr (udstyr vil blive leveret af en pakkeservice)
3.3 Hvis du har købt flere varer, ville varerne som udgangspunkt blive sendt i samme leverance og du bliver kun opkrævet for leveringen én gang.

3.4 Kvittering for modtagelse: Vi forbeholder os retten til at afbryde en levering, hvis der ikke er en myndig til stede på leveringstidspunktet. Kun en myndig person kan lovligt kvittere for at modtage varen.

 

4. Leveringsmåde

Leveringsmåden fremgår af ordrebekræftelsen. Sælger bærer risikoen for varen, indtil den er overgivet til dig, dvs. indtil varen er i din besiddelse.

4.1 Ved udbringning, hvor varen bæres ind, skal du sørge for, at det er muligt at fragte varerne ind på din bopæl. Ved udbringning skal du være hjemme til at tage imod varen, og vi kan bede om at se legitimation, inden vi udleverer varen.

4.2 Hvis varen er bestilt til at blive afhentet hos PV Udstyr, gælder forbrugeraftaleloven, markedsføringsloven og persondataloven. (Ønsker du mere information, findes lovene på www.retsinformation.dk)

4.3 Hvis varen bliver forsinket, så får du besked, så snart Sælger bliver opmærksom på forsinkelsen. Derudover får du besked om, hvornår du kan forvente, at din vare bliver leveret.

Ved forgæves levering, vil du blive opkrævet ny fragt for genlevering

 

5. Undersøgelse ved modtagelse og/eller afprøvning af varen

5.1 Køber / Sælger undersøger varerne ved modtagelsen / levering.

5.1.1 Finder køber efter denne gennemgang alligevel at udstyret ikke har den nødvendige kvalitet eller lignende skal køber hurtigst muligt meddele dette sælgeren indenfor x antal dage.

5.1.2 Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens egenskaber og måde den fungerer på. Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en forretning, men du må ikke tage den i brug. Hvis du har brugt den på en måde, som man ikke kan eller må i en forretning, og vi ikke kan sælge varen igen, eller ikke kan sælge den til fuld pris, må du regne med at vi fratrækker værdiforringelsen af det beløb, du skal have tilbage. Hvis varen ikke længere har handelsværdi, tilbagebetaler vi ikke købsbeløbet.

Du skal tilbagelevere varen i originalemballagen. Du bør desuden sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varen, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvitteringen og evt. track and trace nummer.

 

6. Garanti

6.1 Sælger garanterer, at de varer, der sælges i henhold til denne Aftale er fri for væsentlige fejl i udførelse og materialer. Sælgers ansvar efter ovenstående garanti er begrænset til udskiftning af varer eller reparation af defekte varer eller tilbagebetaling af købesummen efter Sælgers eget valg.

6.2 Sælger garanterer desuden, at Sælger på tidspunktet for indgåelsen af denne Aftale har fuld ret til at sælge varerne.

 

7. Tilbagebetaling ved fortrydelse

7.1 Når du fortryder, refunderer vi hele beløbet der er modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne. Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.

7.2 Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med bankoverførsel. Du pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

 

8. Reklamation (Noget galt med varen)

8.1 Hvis du køber en vare og der er mangler ved den – f.eks. en materiale- eller fabrikationsfejl – finder købelovens regler anvendelse. Du har 24 måneders reklamationsret, forudsat du reklamerer inden for rimelig tid (inden 2 måneder efter du har konstateret fejlen eller manglen).

8.2 Hvis reklamationen er berettiget, og manglen ikke kan afhjælpes uden tilbage sendelse af varen, tilbagebetaler vi dine rimelige fragtomkostninger.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Gem postkvitteringen inkl. Oplysning om fragtomkostninger og track- and trace nummer.

 

9. Fortrolighedspolitik

9.1 Vi forstår og respekterer vigtigheden af privatlivet. Vi vil ikke afsløre information om kunder/bruger til en tredje part medmindre dette er nødvendigt for at implementere en transaktion. Vi vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail, kreditkort eller andet personligt data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

 

10. Lovvalg og værneting

10.1 Denne aftale er underlagt lovgivningen i Danmark. Eventuelle tvister herunder skal afgøres ved retten i Esbjerg.

 

11. Force Majeure

11.1 Sælger kan, uden ansvar, forsinke leveringen eller annullere denne Aftale på grund af force majeure begivenheder eller andre omstændigheder uden for Sælgers kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejker, naturkatastrofer, politisk uro, embargo, svigt af forsynings kilder, eller lignende.

 

12. Diverse

12.1 Denne Aftale indeholder hele forståelsen mellem parterne angående køb og salg af varerne og tilsidesætter og erstatter alle tidligere aftaler eller drøftelser med hensyn til spørgsmål, der udtrykkeligt er indeholdt i Aftalen. Ingen ændringer skal ske til denne Aftale, undtagen i skriftlig og underskrevet stand. Ingen af parterne kan overdrage denne aftale eller rettigheder i henhold hertil.